Svatební veletrh

v Clarion Congress Hotel Prague, Praha Vysočany

Rekonstrukce kongresových prostor

Drazí snoubenci/vystavovatelé,
nově nás naleznete v moderně zrekonstruovaných kongresových prostorech, které byly otevřeny na konci srpna. Rekonstrukce trvala 61 dnů a týkala se všech 29 konferenčních místností s investicí 80 milionů korun. Přestavba se dotkla kromě samotných kongresových sálů také vstupního foyer o rozloze 1300 m2, šaten a zázemí.
Věříme, že se v novém prostředí budete výborně cítit a veletrh si s námi společně užijete.