Svatební veletrh

v Clarion Congress Hotel Prague, Praha Vysočany

Program veletrhu v sobotu 13.1.