Svatební veletrh

v Clarion Congress Hotel Prague, Praha Vysočany

VIP osobnosti